Föreningen

Fakta om vårt fibernät

Thasse Ekonomisk Förening 

är en idell förening som har somm syfte att skapa och förvalta ett öppet fibernätverk på landsbygden runt orterna Gullspång,Sjötorp & Lyrestad.


Föreningen har ett driftsatt öppet fibernät på drygt 10 mil. Föreningen har för närvarande knappt 300 anslutna medlemmar.


Området är uppdelat i fyra områden som har områdesansvarig som Du kan hitta kontaktuppgifter till här.


Till höger ser Ni på ett ungefär vart föreningens nät sträcker sig.


Samarbete förstärker


Thasse Fiberförening ingår i en s.k. paraplyorganistion som består av 5 st fiberföreningar som finns i närområdet. Därmed utökas antalet medlemmar till ca 1200 st. Detta är ett sätt att kunna bli en starkare vid t.ex. upphandlingar av tjänster, billigare administration m.m. Länk till parplyorganisationen finner Ni här www.gfef.seFöreningen grundades

2013

Fibernätet driftogs

2017

Antal medlemmar

269

Antal fastighetsanslutningar

296

Antal fritidshus

95

Antal berörda markägare

237

Antal nodhus

4

Antal kopplingsskåp/brunnar

116

Antal meter fiberslang

ca 180 000

Antal grävda metrar

ca 110 000

Antal meter sjökabel

ca 8 300

Antal meter samlagd fiberslang

ca 15 000

Bilder tagna under byggnationstiden